Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie judiciaire: liste française-néerlandaise de termes et locutions figurant au Code Judiciaire Belge

Gerechtelijke terminologie: Nederlands-Franse lijst van termen en uitdrukkingen uit het Belgische Gerechtelijk wetboek
Leliard, J.D.M.
Antwerpen: Ontwikkeling, 1972
Editie: 2

Vindplaats(en)
- Belgisch Parlement Archief: S/5B/4/02/LING
- Rijksuniversiteit Groningen: 4A 3481


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Frans, Nederlands