Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologia basica del futbol

Palmans, Gerd
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 2000
Pagina's: 135

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2843


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Nederlands, Spaans