Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Materieel voor de textielindustrie

kaardbeslag: terminologie
Brussel: BIN, 1980
Pagina's: 11

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren, symbolen
onderwerpsindeling: techniek , textieltechniek
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Nederlands
register: ja
registertype: systematisch