Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Enkele merkwaardigheden van de meetkundige terminologie

Grosheide, G. H. A.
Kampen: Kok, 1957
Reeks: Redes uitgesproken ... aan de Vrije universiteit Amsterdam
Pagina's: 27

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: Y2124/gros
- Technische Universiteit Eindhoven: AQC 57 GRO


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: kennis, metrologie
taal: Nederlands