Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossario multilingue de terminologia portuaria

Multilingual glossary of port terminology
Ribeiro, Dora
Lisboa: Lidel, 1995
ISBN: 9729018898
Pagina's: 277

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 VIII 009


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Engels, Nederlands, Portugees