Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Genocide, misdaad tegen de mens(elijk)heid, universele bevoegdheid

de terminologische onmacht van de woordenboekenmakers
Markey, Dominique
Brussel: De Boeck en Larcier, 2004

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): AC FLEE 2004


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands