Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het prenten-ABC

termen en begrippen uit de prentkunst in het kort verklaard
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet, Educatieve Dienst
Amsterdam: Rijksmuseum Stichting, 1981
Pagina's: 32

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: NC 1983/40013 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , tekenen en schilderkunst
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee