Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Molenaarstermen en molengeschiedenis

een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolens in de Nederlanden
Stroop, Johannes Petrus Adrianus
Amsterdam: Rodopi, 1977
ISBN: 9062030807
Pagina's: 278

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800.87:803.9
- Technische Universiteit Delft: 16321077


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: energieomzetting , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands