Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Raad van de Europese gemeenschappen. ACS-EEG woordenlijst (+ statenlijst)

Conseil des communautés européennes. Glossaire ACP-CEE (+ liste des états), Rat der europäischen Gemeinschaften. Wörterverzeichnis AKP-EWG (+ Staatenverzeichnis)
Europese Gemeenschappen, Raad van Ministers
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1984
ISBN: 9282401731
Pagina's: vi + 287

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: FA 1984/42 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Bibliotheek Overheidspublicaties: QE/B/03.04


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: centrale overheid , culturele en sociale wetenschappen
taal: Duits, Frans, Nederlands
register: ja