Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

ABC van het ballet

Barbier, Rina
Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1979
ISBN: 9002141424
Pagina's: 209

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 4 793.3 1979
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst , uitvoerende kunst
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee