Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De danssleutel: een vaktaal voor en een systematiek van de volksdans

een handleiding voor instrukteurs kinderdans, volksdans, gemeenschapsdans, seniorendans
Hafman, Huig
Antwerpen: V.D.C.V., 1982
Editie: 3
Pagina's: 84

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kunst , uitvoerende kunst
taal: Nederlands
ordening: systematisch
register: ja
registertype: alfabetisch