Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek

verklaring van woorden en uitdrukkingen uit het katholieke leven
Kors, Joannes Baptista
Bilthoven: H. Nelissen, 1954
UDC: 282 <03> ; 030.8:2
Editie: 10

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Godgeleerdheid: A03:282 /
- Stadsbibliotheek Maastricht: Studiezaal 241.1 ENCY


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: christendom en christelijke kerk , religie
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee