Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse archiefterminologie

Gouw, J.L. van der
Zwolle: Tjeenk Willink, 1962
Reeks: Archivistika Publikaties van de Archiefschool
Reeksnummer: 2
Pagina's: 42

Vindplaats(en)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 930.25 (038)
- Vrije Universiteit Amsterdam: HA.00140.-


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , kennis
taal: Nederlands
ordening: systematisch
register: ja
registertype: alfabetisch