Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Aardrijkskundig woordenboek der geheele aarde

Aken, CH. H. van
Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1926
Editie: 4
Pagina's: 960

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A14273


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands