Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

European employment and industrial relations glossary: Netherlands

Heijden, Paul F. van der & Gier, Erik de
London: Sweet and Maxwell, 1996
ISBN: 0421447907
Pagina's: xliv + 267

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Rechtsgeleerdheid: 2C SOC 10 NL


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Engels