Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Werk-woorden

foempen, Bram-pijn en andere bijzondere woorden in bedrijven en instellingen
Daniëls, Wim
's-Gravenhage: SDU, 1997
ISBN: 9012083842
Pagina's: 78

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9H3
- Universiteit van Amsterdam: Letteren Bibliotheek P.C. Hoofthuis113: NED NT'276.5 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: menselijke behoeften , werk en vrije tijd
taal: Nederlands