Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Aves Frisicae

lijst fen Fryske Fûgelnammen fot it 'selkip for fryske tael en skriftenkennise
Vries, Tjeerd, Gs de
Ljouwert: R. van der Velde, 1928
Pagina's: 167

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.92BB / VRIE 1928


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biologie , biowetenschappen , diersoorten
taal: Nederlands