Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vogelnamen in onze volkstaal

met de overeenkomstige namen in het algemeen Nederlandsch, in het Latijn (wetenschappelijke benamingen), in het Fransch, in het Duitsch en in het Engelsch
Peeters, Constant, H.
Zoutleeuw: Ch. Peeters, 1932
Pagina's: 9

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 6A45199


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biologie , biowetenschappen , diersoorten
taal: Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands