Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zien is kennen!

zakdetermineertolk van alle in Nederland voorkomende vogels
Binsbergen, N. & Mooy, D.
Laren: A.G. Schoonderbeek, 1937
Pagina's: 364

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campus Kortrijk Bibliotheekmagazijn: A11241


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biologie , biowetenschappen , diersoorten