Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van Nederlansche vertebrata

Brink, F.H. van den
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1943
Pagina's: xii + 56

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. 1224-9


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biologie , biowetenschappen , diersoorten
taal: Nederlands