Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zoogdierengids van Europa ten westen van 30° oosterlengte

Brink, F.H. van den
Amsterdam: Elsevier, 1955
Pagina's: 231

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Zoölogisch Instituut: 599/VAND prac
- Universiteit van Amsterdam: UBM 2510 F 27


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biologie , biowetenschappen , diersoorten
taal: Nederlands