Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma vogelboek

Sluiters, J.E.
Utrecht: Het Spectrum, 1975
ISBN: 9027407223
Editie: 7
Reeks: Prisma-boeken
Reeksnummer: 1595
Pagina's: 192

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GC 225/1595-7 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: X7728/343


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biologie , biowetenschappen , diersoorten
taal: Nederlands
register: ja