Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van Nederlandsche, Hoogduitsche, Fransche en Engelsche namen van planten

Heukels, H.
Leiden: Brill, 1910
Pagina's: vii + 98

Vindplaats(en)
- Stadsbibliotheek Antwerpen: G 165462 [M-82 b]
- Universiteit van Amsterdam: UBM 2771 B 30


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantsoorten
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands