Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Betere taal

meer recht : handboek rechtstaalbeheersing
Gerits, Joris
Leuven: Acco, 1999
ISBN: 9033443562
Pagina's: 92

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen: 34:8 GERI
- Universiteit van Amsterdam: Letteren Bibliotheek P.C. Hoofthuis113: NED TB'271.3 GER (speciale toestemming)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands