Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Liste des principales plantes agricoles et horticoles

Naamlijst der voornaamste land-en tuinbouwgewassen
Ministerie van landbouw en visserij
Den Haag: Ministerie van landbouw en visserij, 1961
Reeks: Publicatie
Reeksnummer: 162
Pagina's: 5

Vindplaats(en)
- Wageningen Universiteit en Research Centrum


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Frans, Nederlands