Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zakwoordenboek der geneeskunde

bevattende de meeste in de geneeskunde voorkomende uitheemse en Nederlandse woorden, uitdrukkingen, afkortingen enz.
Coëlho, M.B. & Jochems, Adrianus A.F.
Amsterdam: Elsevier, 1997
ISBN: 9062282555
Editie: 25
Pagina's: 930

Vindplaats(en)
- Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid Lelystad: (niet uitleenbaar)
- Openbare Bibliotheek Hoboken: [LZ] 601.1


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands