Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zakwoordenboek der geneeskunde

bevattende de meeste in de geneeskunde voorkomende uitheemse en Nederlandse woorden, uitdrukkingen, afkortingen enz.
Coëlho, M.B. & Jochems, Adrianus A.F.
Arnhem: Elsevier, 2000
ISBN: 9062283225
Editie: 26
Pagina's: xiv + 930

Vindplaats(en)
- Centrale Openbare Bibliotheek Antwerpen: LZ 61 COEL
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2208927 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands