Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Botanische termenlijst

beknopt overzicht van veel gebruikte botanische termen
Cremers, Piet & Hendriks, Els & Hulst, Wim Van
Utrecht: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1999
Reeks: Wetenschappelijke mededelingen KNNV
Reeksnummer: 166
Pagina's: 67

Vindplaats(en)
- Provinciale Bibliotheek Limburg


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands