Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Van vergeet-me-nietje tot gebroken hartje

over de herkomst van bloem- en plantnamen in de Nederlandse taal
Brok, Har
's Gravenhage: BZZTôH, 1993
ISBN: 9062917518
Pagina's: 144

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam
- Openbare Bibliotheek Deurne Couwelaar: [V] 580.2


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantsoorten
taal: Nederlands
register: ja