Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse dendrologie

geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten en cultivars der gekweekte houtige gewassen
Boom, B.K.
Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1980
UDC: 635.054 <492>
Reeks: Flora der cultuurgewassen van Nederland
Reeksnummer: 1
Pagina's: 454

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Faculteitsbibliotheek Landbouwwetenschappen: 630*174 / BOOM abos


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , bosbouw