Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Alphabetische lijst van verschillende benamingen onzer geneesmiddelen met vermelding van den officieelen naam

Huysse, A.C.
Leiden: E.J. Brill, 1941
Pagina's: 86

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM 1534 E 13


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, klinische en inwendige geneeskunde
taal: Nederlands