Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie judicaire: Liste française-néerlandaise de termes et locutions figurant au Code Judiciaire Belge (loi du 10 octobre 1967) avec index néerlandais-français

Gerechtelijke terminologie: Frans-Nederlands lijst van termen en uitdrukkingen uit het Belgish Gerechtelijk Wetboek (wet van 10 oktober 1967)- met Nederlands-Franse index
Leliard, Joseph D.M. & Krings, Jules E.
Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling, 1968
Pagina's: 199

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek van België: DS 2.882


onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht