Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nammen fen gerzen en inkelde krûden

(Latyn, Ned., Frysk : foarjefte ta in Frysk-Ned. lânboukindich fakwirdboekje)
Ljouwert: Lândboukindig Wirkforbân fen de Fryske Akademy, 1944
Pagina's: 1

Vindplaats(en)
- Fries Historisch en Letterkundig Centrum: 2537 fr i bis


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: techniek , voedseltechnologie
taal: Nederlands