Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie de la route. 1e part: Vocabulaire français-néerlandais. 2e éd. revue et augmentée

Weg en verkeer. 1e deel: Fransch-Nederlandsche vakwoordenlijst. 2e, herziene en vermeerderde druk
Werquin, Maur & Mennes, Aug.
brussel: Uitgave " Simon Stevin ", 1947
Pagina's: 132

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek van België: IV 23.711 A


taal: Frans, Nederlands