Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van de distributie

Begrippen inzake prijzen. Woordenlijst en definities opgesteld op aanvrage van het Bureau voor terminologie van de E.E.G
Brussel: Belgisch Comité voor de distributie, 1968
Reeks: Gespecialiseerde Informatie van het Belgisch Comité voor de distributie, B.C.D
Reeksnummer: 1 van 1968
Pagina's: 50

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek van België: B.D. 15.082 1968 1


taal: Nederlands