Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Weg en verkeer. 2e deel: Nederlandsch-Fransche vakwoordenlijst

Terminologie de la route. 2e part: Vocabulaire néerlandais-français
Werquin, Maur
Brussel: Uitgave Simon Stevin, 1934
Pagina's: 117

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek van België: IV 23.711 A


taal: Frans, Nederlands