Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Documentatie terminologie van de fotografische en heliografische reproductie

Documentation terminologie de la réproduction photographique et héliographique
Commissie voor documentatie
Brussel: BIN, 1953
Pagina's: 5

Vindplaats(en)
- Erasmus Universiteit Rotterdam: B 44 -84-6


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Frans, Nederlands
ordening: hiërarchisch
taal termen: Nederlands
taal definities: Nederlands
register: nee