Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Acoustics dictionary

quadrilingual: English, German, French, Dutch
Reichardt, Walter
Den Haag: Nijhoff, 1983
ISBN: 9024727073
Pagina's: 109

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1/174
- Universiteit van Amsterdam: UB Informatiecentrum: 534.03 R (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: stortgoedfysica , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands