Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossaire d'abréviations multilingue

Meertalig afkortingenlexicon
Siler, L.M. et al
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautées européenes, 1982
ISBN: 9282401022
Van : 589 tot
Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: afkortingen
taal: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands
register: ja