Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Land-, tuin- en boschbouwkundig woordenboek, bevattende de meest gebruikelijke woorden en uitdrukkingen op het gebied van land-, tuin- en boschbouw, veeteelt, bijenteelt en zuivelbereiding in het Nederlandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch

Bezemer, Tammo J.
Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1934
Pagina's: VIII + 267 + 248 + 250 + 294

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 3 63(038) 1934
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 630.1-beze WNU


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands