Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Burgerlijke bouwkunde

Woordenlijst 4
Interprovinciale commissie voor de éénmaking der Nederlandsche terminologie in het technisch onderwijs
Antwerpen: ICENTTO, 1973
ISBN: 326

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
taal: Nederlands