Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Statistiek in woorden

een gebruikersvriendelijke beschrijving van de meest voorkomende statistische termen en technieken
Slotboom, A.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996
ISBN: 9001799574
Pagina's: 352

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Brussel


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
taal: Nederlands