Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ou sont les déchets radioactifs en France?

Waar wordt radioactief afval in Frankrijk opgeslagen?
Schepers, Nele
Antwerpen: Lessius Hogeschool, 2004
Pagina's: 147

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 3468


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , milieu
taal: Frans, Nederlands