Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Abecedarium voor de boekensneuper

Rondgang door de boekenwereld
Brongers, J.A.
Amersfoort: Bekking, 1989
ISBN: 9061091993
UDC: 09
Pagina's: 161

Vindplaats(en)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 09 (031.0) =393
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 684.9-bron-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Nederlands