Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon van Nederlandse Archieftermen

Vereniging van archivarissen in Nederland
's-Gravenhage: Stichting Archief Publikaties, 1983
ISBN: 9062551548
Pagina's: 62

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Godgeleerdheid: A930.25 / LEXI
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , kennis
taal: Nederlands