Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Papier op papier

Verklaring van gewone en ongewone papieruitdrukkingen
Amsterdam: Proost & Brandt, 1959
UDC: 09:676 <038>
Pagina's: 190

Vindplaats(en)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 09: 676 (038)
- Universiteit van Amsterdam: UBM KVB 145c (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: pulp- en papierfabricage , techniek
taal: Nederlands