Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Binderslexicon

Vermeulen, F.
Antwerpen: Belangengroep Boekbinderij Febelgra, 1961
Pagina's: 81

Vindplaats(en)
- Instituut Collectie Nederland Amsterdam: 686.1 Bin (niet uitleenbaar)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 095 (031)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Latijn