Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd Handwoordenboek voor de grafische Vakken

Winkler, T.T.
Groningen: Spiering, 1920
Pagina's: vi + 296

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9 BB / WINK S.d. (versie van 1921)
- Rijksuniversiteit Groningen: 'CH C 19


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Nederlands