Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd technisch woordenboekje voor de typographie

bevattende de vertaling en verklaring van vreemde woorden op de typographie betrekking hebbende
Winkler, T.T.
Amsterdam: De nieuwe tijd, 1910

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9 BB / WINK S.d.
- Technische Universiteit Delft: TR 2986463 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Nederlands