Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Library Science, Information and Documentation in six languages

English/American, French, Spanish, Italian, Dutch, and German
Clason, W.E. & Salem, S.
: , 1973
ISBN: 044441018X
Pagina's: x + 708

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Vakbibliotheek: 02 (038)
- Universiteit van Amsterdam: UBM H 99-2501


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans